Silvia's KaartenSite   Een site vol met zelfgemaakte kaartjes.
[Nederlands]
  Home
Extra
Wie ben ik
Agenda
Links en Andere Sites
Gastenboek
Privacy Policy
Voorwaarden
Contact
 
Producten
= Allernieuwste Kaarten =
Abraham & Sarah
Baby & Geboorte
Beterschap & Opkikker
Blanco Kaarten
Cadeau Enveloppen
CD Kaarten
Condoleance & Deelneming
Felicitatie
Huwelijk
Kerst & Nieuwjaar
Nieuwe Woning & Verhuisd
Overige
Voorwaarden

De voorwaarden worden geacht door Koper te worden/zijn aanvaard.

Totstandkoming van aanbieding en overeenkomst.
Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijk aan Koper bekend maken.


Levertijd.
Een overeengekomen levertijd kan zowel door Koper als door Verkoper, niet als een fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering naar de mening van Koper, dient hij Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Geeft Koper geen gelegenheid tot latere levering en verlangt hij annulering van de order, dan dient Koper in zijn ingebrekestelling duidelijk te motiveren waarom de leverdatum toch de fatale datum moet zijn.

Levering geschiedt met opgegeven adres van Koper of contact bij ophalen (na afspraak). Goederen reizen voor risico van Koper. Zijn eventuele aanspraak op een Vervoerder is niet overdraagbaar aan Verkoper.


Eigendomsvoorbehoud.
Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de uit een overeenkomst voortvloeiende vordering heeft voldaan, kosten voor nakoming buiten en in rechte daaronder begrepen.


Reclames.
Koper dient bij aflevering de verpakking van de geleverde goederen direct op beschadigingen te controleren; De goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen; Bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt Koper ook de daarin verpakte goederen.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen